Descarca


  

Cauta

81

vanzare

detalii »

52

inchiriere

detalii »

Ghid imobiliar
Ghid Juridic
Antecontractul De Vânzare – Cumpărare

Antecontractul De Vânzare – Cumpărare

Antecontractul de vânzare - cumpărare reprezintă un important instrument juridic ce poate fi des întâlnit în cadrul operaţiunilor imobiliare. Astfel, după ce atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul au convenit asupra condiţiilor de achiziţionare a noii locuinţe şi s-au pus de acord în privinţa preţului tranzacţiei, aceştia vor încheia un precontract de vânzare-cumpărare. Acest act juridic reprezintă obligaţia ambelor părţi de a încheia contractul de vânzare-cumpărare într-o perioadă determinată de timp.

Pe scurt, prin acest contract vânzătorul şi cumpărătorul se obligă să încheie contractul de vânzare-cumpărare într-un anumit termen, fiind aşadar o obligaţie.

Este de menţionat faptul că există cazuri în care anumite instituţii de creditare solicită încheierea acestui act juridic în vederea obţinerii creditului necesar pentru cumpărarea locuinţei. În această situaţie, antecontractul trebuie să fie însoţit de Încheiere de întabulare sau/şi extrasul de Carte Funciară, pe care cumpărătorul le poate dobândi de la proprietar. Pe lângă acestea, persoana care solicită creditul trebuie să prezinte şi ale acte, precum: documentele care dovedesc proprietatea, documentaţia cadastrală, cartea de indentitate sa soţilor şi codebitor în copie şi original, certificatul de căsătorie, actele care confirmă venitul lunar (adeverinţa de salariu/ talonul de pensie precum şi decizia, veniturile înregistrate la Administraţia financiară sau alte venituri din profesii liberale), chestionarul medical.

În cazul acestui tip de contract, ambele părţi reprezintă promitentul vânzării, iar printre condiţiile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească în vederea validării actului, menţionăm înscrisul întocmit de proprietarul locuinţei şi de cumpărător, pentru a proba acest acord. Înscrisul poate fi oficial, semnat în prezenţa unei autorităţi, sau un act încheiat de către părţi, fără implicarea unei autorităţi.

Condiţiile obligatorii pe care un înscris trebuie să le îndeplinească:

  • Înscrisul trebuie să fie redactat în cel puţin două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Prin parte ne referim la mai multe persoane care au interese comune, astfel mai mulţi promitenţi vor reprezenta o parte şi prin urmare, vor deţine un exemplar al înscrisului,

  • Fiecare exemplar va conţine menţiunea numărului de exemplare în care a fost redactat, aceste două condiţii fiind obligatorii pentru ca înscrisul să aibă putere probatorie.

Înainte de momentul semnării antecontractului, viitorul proprietar va trebui sp verifice dacă vânzătorul este într-adevăr proprietarul de drept al imobilului în cauză. În aceste condiţii, cumpărătorul trebuie să îi solicite documente care să certifice calitatea de proprietar, precum titlul de proprietate, extrasul de carte funciară, acesta din urmă fiind extrem de util pentru a verifica existenţa unor potenţialele litigii în privind imobilul vizat. Este extrem de important să vă asiguraţi că promitentul cu care aţi desfăşurat negocierile şi cu care urmează să încheiaţi antecontractul este singurul proprietar al imoblilului, sau dacă mai există şi alţi proprietari.

Atunci când păîrţile nu reuşesc să îndeplinească obligaţille contractuale:

I. În baza legii 247/2005, Titlul X, art. 2, alineatul 2 – beneficiarul promisiunii se poate adresa instanţei pentru pronunţarea unei hotărâri care să înlocuiască un act autentic, al cărui efect este transferul dreptului de proprietate către beneficiarul promisiunii. Menţionăm aici că pentru această decizie, în urma dovezilor aduse, instanţa trebuie să constate refuzul promitentului de a-şi executa obligaţia, în timp ce beneficiarul şi-a executat obligaţia prin achitarea sumei de bani cu titlu de preţ al vânzării imobilului. În cazul în care promitentul a refuzat să primească respectiva sumă de bani, acesta trebuie să consemneze plata la o bancă aflată la dispoziţia promitentului.

Este important ca, în acest caz, să fie solicitată instituirea unui sechestru judiciar asupra imobilului în cauză, evitând astfel înstrăinarea locuinţei în descursul procesului.

II. Partea care este responsabilă de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale este obligată să plătească despăgubiri (daune interese).

III. De asemenea, există posibilitatea ca, indirect, instanţa judecătorească să îi contrângă pe proprietar şi cumpărător să execute obligaţiile din antecontract, prin stabilirea unor daune cominatorii. Acestea reprezintă o sumă de bani pe care debitorul este obligat să o achite pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinierea promisiunilor contractuale.

Termenul limită de execuţie a obligaţiilor stipulate în antecontract

Este important de ştiut dacă părţie au convenit un termen limită de execuţie sau nu. În cazul în care a fost stabilit, părţile sunt obligate să execute convenţii până la această dată. În caz contrar, aceştia duce cazul în faţa unei instanţe judecătoreşti. Menţionăm că acţiunea se va prescrie în termen de 3 ani de la data convenită de către părţi.

Dacă părţile nu au convenit asupra unui termen, prescripţia va curge începând cu ziua semnării contractului.


vanzare inchiriere ghid imobiliar vanzare - apartamente vanzare-garsoniera vanzare - terenuri vanzare  - casa vanzare - spatiu comercial vanzare - cabana vanzare - proiect imobiliar inchiriere - apartament inchiriere - garsoniera inchiriere - terenuri inchiriere - case inchiriere - spatiu comercial inchiriere - cabana inchiriere - altele ghid imobiliar - prima casa ghid imobiliar - ghid juridic ghid imobiliar - decoratiuni interioare ghid imobiliar - stiri imobiliare ghid imobiliar - asigurari ghid imobiliar - lista notarilor din cluj ghid imobiliar - agentii imobiliare bing wordpress google talk linkedin flickr yahoo contact despre noi termeni si conditii politica sitului www.imobilus.ro imobilus.ro